DORU MOBİLYA

İstikbal Bayi Portal

Bellona Bayi Portal

Mondi Bayi Portal

Doru Online ServisDoru Online Servis Sistemi Giriş

Doru Online Bayi

Doru Online Bayi Sistemi Giriş

Boyser Boyser Servis Sistemi Giriş

İletişim Formu

Kurumsal İletişim Formu

World Kart Kredi Kartı Uygulaması (ARALIK-2015)

Yazdır
alt
 
Sayın Bayimiz,
 
Resmi gazetede yayınlanan 12 taksitin belirli sektörlerde tekrar açılması (beyaz eşya, mobilya, eğitim) bildirisi ile World Kart geçiş sürecini tamamlamıştır. Mevcutta geçerli olan 9 taksit uygulamamız aynı şartlarda (3+6) geçerliliğini sürdürmekle birlikte, 12 taksitin kullanılmak istenmesi durumunda +6 taksit yine geçerli olacak ve 6+6=12 taksit yapılabilecektir. Fiyatlama tablosu aşağıdadır.
Bankanın tebliğ ekte yer almaktadır.
 
Taksit sayısı
2+6
3+6
4+6
5+6
6+6
7
8
9
10
11
12
Erken ödeme oranı
1,25%
1,35%
2,60%
2,75%
2,85%
7,50%
8,00%
8,50%
10,00%
11,00%
12,00%
Taksitli işlem komisyonu: %1,00
Taksitli Puan: %0,05
 
9 taksitli bir satış için bayi toplam maliyeti3+6 taksit kullanımı ile birlikte:
Erken ödemeli çalışan bir bayi : (1,35+1,50+0,05=) %2,40
Blokeli çalışan bir bayi için 3 ay bloke vadesi ve toplam %1,05
 
12 taksitli bir satış için bayi toplam maliyeti6+6 taksit kullanımı ile birlikte:
Erken ödemeli çalışan bir bayi : (2,85+1,50+0,05=) %3,90
Blokeli çalışan bir bayi için 6 ay bloke vadesi ve toplam %1,05
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25 Kasım 2015 tarihinde 29543 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış BANKA KARTLARI ve KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında duyurulan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 
MADDE 1– 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği
dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise bu süre on iki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde
herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.”
 
“(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda on iki ay olarak uygulanır.”
 
MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3–Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür
 
Değerli işyerimiz yukarıdaki yönetmelikte aktarıldığı şekliyle, belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerimizin taksitli satış yetkileri azami 12 olarak güncellenmiştir.
 
BDDK tarafından yayınlanan Yönetmelik 12 taksit uygulanabilecek ürün ve ürün grupları net bir şekilde ifade edilmiş olup söz konusu Yönetmelik’e uygun hareket edilmesi üye işyerlerimiz için de bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Farklı yöntemlerle Yönetmelik’in uygulanmasının engellenmesi suç teşkil edeceğinden Yönetmelik’in
aynen yerine getirilmesi hususunda sorumluluğunuzu tekrar hatırlatır ve konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.
BURADASINIZ: Ana Sayfa