Kvkk Aydınlatma Metni

Yazdır

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(WEB SİTESİ)

 

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz.A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. A.Ş.’ye ait web sitesi ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Bu metnin hedef kitlesi web sitesi ziyaretçileridir. Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz;

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. A.Ş.  tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

2.Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

3.Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda web sitesi üzerinden elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “veri sorumlusunun meşru menfaati”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

4.Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerinizi işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında imha edilecektir.

5.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6.KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. A.Ş.

Adres: Gayberli Mahallesi, Batı Çevre Yolu Bulvarı, No: 44/A Onikişubat-Kahramanmaraş

Tel: +90 334 234 44 40

E-Posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir .tr